Základné princípy Taekwon-Do

Základnými princípmi bojového umenia Taekwon-Do sú:

 • Zdvorilosť
 • Čestnosť
 • Vytrvalosť
 • Sebaovládanie
 • Nezkrotný duch

Vysvetlenie zásad Taekwon-Do

Nie je potrebné hovoriť, že úspech či neúspech v praktikovaní Taekwon-Do široko závisí na tom, ako človek zachováva a prevádza jeho zásady, ktoré slúžia ako smernica pre všetkých serióznych študentov tohto umenia.

ZDVORILOSŤ

Študenti by sa mali snažiť prevádzať nasledujúce zásady zdvorilosti, aby si vytvorili ušľachtilý charakter a mali by sa snažiť tieto zásady cvičiť pravidelne.

 1. Podporovať ducha vzájomných ústupkov
 2. Hanbiť sa za svoju necnosť a pohŕdať necnosťami druhých
 3. Byť zdvorilý jeden k druhému
 4. Podporovať zmysel pre spravodlivosť a ľudskosť
 5. Dokázať rozlíšiť staršieho od mladšieho, vyššieho od nižšieho a učiteľa od študenta
 6. Správať sa podľa etiky
 7. Rešpektovať postavenie druhých
 8. Slušne a úprimne zaobchádzať s vecami
 9. Zdržať sa dávania alebo prijímania akýchkoľvek pochybných darov

ČESTNOSŤ

V Taekwon-Do má slovo česť ďaleko užší význam, než ako je prezentované vo Websterovom náučnom slovníku. Človek musí byť schopný rozlíšiť dobré a zlé, ak má zlé svedomie, musí sa cítiť vinný. V nasledujúcich riadkoch sú uvedené príklady skutkov, kde čestnosť chýba.

 1. Inštruktor, ktorý vďaka svojej ľahostajnosti a neznalosti skutočných techník, predvádza seba a svoje bojové umenie svojim študentom.
 2. Študent, ktorý pre svoju slávu nalomil silný materiál pred vlastnou ukážkou na exhibícii.
 3. Inštruktor, ktorý maskuje svoju neznalosť skutočného učenia techník prepychovou telocvičňou a klamne lichotí svojim študentom.
 4. Študent, ktorý vyžaduje u svojho učiteľa vyšší stupeň, alebo sa ho snaží kúpiť.
 5. Študent, ktorý získal vyšší stupeň pre svoju sebeckosť a pre pocit moci a nadradenosti.
 6. Učiteľ, ktorý učí umenie pre svoje hmotné zisky.
 7. Študent, ktorého slová a činy sa nezhodujú.
 8. Študent, ktorý sa hanbí hľadať radu u starších a skúsenejších.

VYTRVALOSŤ

V starom orientálnom prísloví sa hovorí: „Trpezlivosť vedie k cnosti alebo prednosti.“ „Človek si môže vytvoriť mierumilovný domov, keď je trpezlivý stokrát.“ Áno. Práve trpezlivý človek si získa šťastie a prosperitu skôr než unáhlený a nerozvážny jedinec.

Dosiahnutie čohokoľvek, či je to majstrovský stupeň alebo fantastická technika, je závislé na tom, či si človek stanoví svoj cieľ a potom vytrvá.Robert Bruce, ktorý v 14. storočí oslobodil Škótsko, sa naučil svojej trpezlivosti a vytrvalosti od malého pavúčika, ktorého sledoval, ako cieľavedome a pracne splieta svoju pavučinu.

Najväčším tajomstvom, ako sa stať majstrom Taekwon-Do, je vytrvalo prekonávať všetky svoje ťažkosti trpezlivosťou.

Konfucius hovorí: „Ten, kto je netrpezlivý vo všedných veciach, môže zriedkakedy dosiahnuť úspech vo veľmi dôležitej veci.“

SEBAOVLÁDANIE

Dôležitosť tejto zásady presahuje hranice Do Jang (telocvične). Zachovať túto zásadu je nutné nielen v boji, ale i v osobnom živote. Nedostatok sebaovládania je však i neschopnosť žiť a jednať podľa svojich možností.

Lao Tsu povedal: „Silnejší je ten, kto dokáže zvíťaziť sám nad sebou než ten, kto dokáže zvíťaziť nad niekým iným.“

NESKROTNÝ DUCH

„Tu leží tristo tých, ktorí splnili svoju povinnosť,“ to je prostý epitaf pre jeden z najväčších činov odvahy známych ľudstvu.

Tvárou v tvár prevahe Xerxesa ukázali Leonidas a jeho tristo Sparťanov svetu zmysel neskrotného ducha. Táto ušľachtilá vlastnosť sa prejaví, ak je odvážna osoba postavená proti drvivej prevahe.
Skutočný študent Taekwon-Do bude vždy skromný a čestný, ak je postavený tvárou v tvár nespravodlivosti, bude jednať s bojujúcou stranou úplne bez strachu a váhania, s neskrotným duchom, bez ohľadu na to, s kým a s akým počtom.

Konfucius povedal: „Neprehovoriť proti nespravodlivosti, to je skutok zbabelosti.“

Ako história dokázala, tí, ktorí sledovali svoje sny ozajstne a vytrvalo s neskrotným duchom, nikdy nezlyhali pri dosiahnutí svojich cieľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥