Likvidácia azbestu

V mnohých ľudských činnostiach sa niektoré postupy a materiály používajú určité obdobie ale neskôr dôjde k ich zmene. Príčiny bývajú rôzne. Rovnako je to aj …