História Taekwon-Do

História Taekwon-Do

Novodobá história Taekwon-Do začína v roku 1909, kedy japonské sily obsadili Kóreu a 36 rokov okupovali krajinu. Aby eliminovali kórejské vlastenectvo zakázali praktizovanie všetkých vojenských umení, kórejský jazyk a spálili všetky knihy napísané v Kórei. Tento zákaz mal odozvu v obnovenom záujme o Soobak. Začali vznikať tajné skupiny, ktoré praktizovali bojové umenia v odľahlých budhistických kláštoroch. Niektorí však odišli študovať bojové umenia do Číny a Japonska. V roku 1943 sa obyvateľom Kórejského poloostrova oficiálne predstavilo Judo, Karate a Kung-fu a bojové umenia opäť získali na popularite. V roku 1945 bola Kórea oslobodená. Niekoľko rokov pred oslobodeným existovalo veľké množstvo variácií Soobak / Tae Kyon, čo bolo spôsobené vplyvom ostatných bojových umení. Prvá škola v novodobej histórii, sice ešte nie Taekwon-Do, ale škola s názvom „Oh Do Kwan“, čiže „moja cesta“, vznikla v Yong Chun, Soule v 1945, kde úspešne prebiehala výuka inštruktorov pre celú armádu a založil ju vtedy ešte poručík Choi Hong Hi. Počas tohoto obdobia (1945 až 1960) vzniklo veľké množstvo škôl. Každá tvrdila, že vyučuje tradičné Kórejské bojové umenie ale každá dávala dôraz na iný aspekt Tae Kyon / Soobak, čo malo za následok rozdielnosť názvov. Preto sa aj dodnes stretávame s názvami: Soo Bak Do, Kwon Bop, Kong Soo Do, Tang Soo Do and Kang Soo Do.

Do novodobej histórie Taekwon-Do neodmysliteľne patrí Generál Choi Hong Hi, ktorý sa narodil dňa 9. novembra v Kilju, v drsnej a nevľúdnej krajine Hwa Dae v distrikte Myong Chun v Severnej Kórei a navždy nás opustil vo veku nedožitých 84 rokov, dňa 15. júna 2002 v Pchongyangu, Severná Kórea.

V mladosti bol slabý, jeho otec ho poslal študovať kaligrafiu. Han Il Dong bol výborným učiteľom a okrem toho aj majstrom Tae Kyon. Učiteľ začal Choia zasväcovať do drsného cvičenia, aby mu pomohol zdokonaliť telo. Po čase odišiel do Japonska, aby tu dosiahol ďalšie vzdelanie. Študoval na obchodnej škole DongA, eventuálne na právnickej fakulte univerzity Choong Ang. Učil sa angličtinu, matematiku a trénoval karate pod dohľadom majstra Guchina Funagoshiho, zakladateľa Shotokanu, kde dosiahol II. Dan. Po vypuknutí 2. svetovej vojny bol Choi nútený narukovať do japonskej armády. Tu sa zapojil do kórejského hnutia za nezávislosť, avšak bol odhalený a zatknutý. Najprv bol odsúdený na 7 rokov. Neskôr bol rozsudok zmenený a mal byť popravený dňa 18. augusta 1945. Aby vo väzení zmiernil nudu, cvičil vo svojej cele. Onedlho sa stal celý väzeňský dvor gigantickou telocvičňou. Presne tri dni pred popravou bola Kórea oslobodená od japonských okupačných síl, a tak dňa 15. augusta 1945 opustil väzenie v Pchongyangu.

V roku 1945 sa formovali aj Kórejské ozbrojené sily a poručík Choi Hong Hi začal vyučovať Tae Kyon na vojenskej základni Kwang Ju. Medzi praktikantmi boli aj Američania z 2. pešieho pluku. Stal sa inštruktorom výuky bojového umenia pre miestnu americkú školu vojenskej akadémie. Neskôr v roku 1949 Choi Hong Hi navštevoval vojenskú školu v Ft. Riely blízko Topeka, Kansas v USA. Počas štúdia robil verejné exhibície pre príslušníkov armády. Toto bol prvý prejav Tae Kyon v Amerike, kde predviedol bojové umenie verejnosti a napísal aj prvú oficiálnu knihu o vojenskej výzvednej službe.

Najväčší obrat pre Kórejské bojové umenia začal v roku 1952, keď vrcholila kórejská vojna. Prezident Rhee sledoval 30 minútové vystúpenie kórejských majstrov bojových umení. Veľký dojem urobil Tae Hi Nam, ktorý úderom prerazil 13 škridiel. Po vystúpení hovoril s Choi Hong Hi o bojových umeniach a nariadil generálom, aby všetci vojaci začali s okamžitou platnosťou cvičiť bojové umenia. To zapríčinilo obrovský nárast škôl Tae Kyon a praktikantov tohoto umenia. Počas tohoto obdobia v Kórei vznikali špeciálne bojové skupiny, ktoré cvičili bojové umenia na boj proti komunistickým silám v Severnej Kórei. Jednou z najznámejších skupín bola skupina „Black Tigers“, (Čierne tigre). V roku 1953 sa kórejská vojna skončila. V roku 1954 generál Choi Hong Hi organizoval 29. peší pluk na ostrove Che Ju, mimo kórejského pobrežia ako centrum výcviku Tae Kyon v armáde.

Dňa 11.apríla 1955 na konferencii majstrov Kwan, historikov a tých, čo šírili Tae Kyon sa majstri rozhodli spojiť svoje rôzne štýly, aby spojili výhody všetkých škôl. Pôvodný názov „Tae Soo Do“ ktorý bol prijatý väčšinou majstrov sa neskôr zmenil na „Taekwon-Do“. Tento názov navrhol generál Choi Hong Hi, ktorý je považovaný za otca Taekwon-Do. Navrhol ho preto, lebo je veľmi podobné s Tae Kyon, čím ctí a udržiava tradíciu.

Generál Choi Hong Hi vysvetlil význam tohoto názvu nasledovne: Tae – technika nôh, výskok, Kwon – technika rúk, päsť, Do – cesta, umenie, harmónia. „…Moja štúdia postupovala v dvoch častiach: technická dokonalosť a duševná disciplína. Pretože ľudský duch patrí do oblasti metafyziky, nie je ľahké popísať slovami to, čo nazývame duševnou disciplínou. Človek sa jej nemôže dotknúť, nie je ju vidieť ani ju nemôžme počuť ľudskou dušou. Je to širší a hlbší pojem než sme schopní vnímať. Vzhľadom k tomu som ja sám len ďalším žiakom, ktorý sa zúčastňuje pokračujúceho a nikdy nekončiaceho procesu. Definujem duševné rozmery Taekwon-Do ako spojenie samého seba s myšlienkami Taekwon-Do a dosiahnutie porozumenia plného významu každého zo vzorov Taekwon-Do. Ak sa považujeme s Taekwon-Do za jedno, budeme si ho vážiť, ako si vážime vlastné telá a nezneužijeme nikdy Taekwon-Do nečestným spôsobom.

…formuloval som nasledujúce základné myšlienky pre cvičenie Taekwon-Do:

Rozvojom priameho ducha a silného tela si osvojíme sebadôveru stáť vždy na strane spravodlivosti. Spojíme sa so všetkými ľuďmi bez ohľadu na náboženstvo, rasu, národné alebo ideologické hranice. Obetujeme sa pre vytvorenie mierumilovnej ľudskej spoločnosti, v ktorej panuje spravodlivosť, morálka, dôvera a humanizmus.“

Gen. Choi Hong Hi a 19 nositeľov čierneho pásu začali šíriť bojové umenie za hranice štátu. Začali na Ďalekom východe, Spojených štátoch amerických. Turné malo obrovský úspech. Taekwon-Do sa šírilo ako stepný požiar nielen medzi vojakmi a civilistami, ale bolo zavedené i v najväčšej vojenskej akadémii na svete, vo West Pointe. Generál bol menovaný vládou Kórejskej republiky, aby viedol misiu dobrej vôle do Západného Nemecka, Talianska, Turecka, Spojených arabských emirátov, Malajzie a Singapuru. Vďaka tejto akcii boli v menovaných krajinách založené asociácie Taekwon-Do. Generál navštívil celoamerický turnaj v Taekwon-Do, ktorý sa konal v Chicagu, diskutoval o rozvoji, zjednotení a politike US Asociácie Taekwon-Do vo Washingtone. Autor s nádejou na rozšírenie Taekwon-Do navštívil Španielsko, Holandsko, Kanadu a Belgicko. Vládou Kórejskej republiky mu bola udelená cena za výskum športu za jeho obetavú prácu pre kórejské bojové umenie. Po prvom ázijskom turnaji, ktorý sa konal v Hong-Kongu, podnikol svetoznámu cestu po 29 krajinách, aby zhromaždil fotografie pre prvé vydanie knihy: „Taekwon-Do“ Autor sa zaujímal o rozvoj Taekwon-Do medzi mládežou, preto pomáhal pri zavádzaní bojového umenia na mnohých univerzitách v Európe, Amerike, Strednom a Ďalekom východe. Prvé majstrovstvá sveta v Taekwon-Do v Montreale naplnili ďalší sen generála. V Nórsku v Oslo bola utvorená Celoeurópska federácia Taekwon-Do.

Nesúlad medzi jednotlivými školami, ktorých techniky neboli unifikované, spôsobil to, že dňa 14. septembra 1961 nariadením novej vojenskej vlády vzniká Kórejská asociácia Taekwon-Do (KTA, Korea Taekwon-Do Association ), aby spojila školy Kwan a tu je zvolený jej prvý prezident generál Choi Hong Hi. V roku 1962 je poslaním KTA preveriť všetky majstrovské stupne, aby určila národné štandardy a tiež aby sa Taekwon-Do zúčastnilo na výročnom stretnutí atlétov v Kórei. KTA vyslalo inštruktorov a demo tímy do celého sveta. V Kórei sa štúdium Taekwon-Do veľmi rýchlo rozšírilo z armádnych jednotiek do stredných a vysokých škôl. V marci 1966 generál Choi Hong Hi založil International Taekwon-Do Federation (I.T.F.), ktorej bol prezidentom. Neskôr rezignoval na funkciu prezidenta KTA a presunul centrálu I.T.F. do Montrealu v Kanade, aby riadil Taekwon-Do na medzinárodnej úrovni. Hlavný dôraz kládol na metodiku sebaobrany, kde Taekwon-Do ako šport malo až druhoradý význam. Do roku 1974 bolo vyškolených 600 inštruktorov I.T.F., ktorí ďalej šírili Taekwon-Do po svete.

Za nového prezidenta KTA bol zvolený Un Young Kim. Tu prevládol názor, že Kórea je kolískou Taekwon-Do, a preto by ústredie malo byť v Kórei, a tak dňa 28. 05. 1973 vzniká World Taekwon-Do Federation (W.T.F.) a všetky kontakty s I.T.F. sú prerušené. Zhodou okolností v tomto období prebieha prvý svetový šampionát Taekwon-Do v Soule v Kórei. W.T.F. sa stáva oficiálnou organizáciou voči kórejskej vláde a za prezidenta bol zvolený Dr. Un Yong Kim, ktorý sa domnieval, že Taekwon-Do je dôležité priblížiť ľudom predovšetkým ako šport. Zákonite tak došlo k odklonu od pôvodnej koncepcie a hlavným cieľom tejto organizácie sa od samého začiatku stalo zaradenie tohoto bojového umenia – „športu“ medzi olympijské disciplíny. Svoj cieľ W.T.F. dosiahlo v roku 1994, keď sa Taekwon-Do stalo oficiálnym olympijským športom.

Po týchto udalostiach Generál aj so svojimi žiakmi prešli mnoho krajín, viedli semináre pre medzinárodných inštruktorov. V Londýne sa konali celoeurópske majstrovstvá v Taekwon-Do, ktorých sa zúčastnilo 18 krajín. Austrália a Grónsko patrili medzi ďaľšie krajiny, ktoré navštívil a zahájil prvé majstrovstvá pacifickej oblasti v Taekwon-Do. Aby podporil Taekwon-Do, v sprievode majstrov navštívil Veľkú Britániu, Západné Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Poľsko, Maďarsko, Juhosláviu, Československo, Fínsko. Zúčastnil sa prvých medzikontinentálnych majstrovstiev v Quebecu a druhého šampionátu v Neapole v Taliansku. Kvôli posledným prípravám pre vydanie jeho celoživotného diela – Encyklopédia Taekwon-Do navštívil Santa Barbaru v Kalifornii, Európu a Kórejskú ľudovo-demokratickú republiku.

V roku 1990 odišiel z I.T.F. veľmajster Park Jung Tae a založil vlastnú organizáciu s názvom – Global Taekwon-Do Federation (G.T.F.), ktorá sa zakrátko rozrástla. I.T.F., W.T.F. a G.T.F. sú tri najrozšírenejšie svetové organizácie. W.T.F. niektoré techniky poníma odlišne a má vlastné zostavy, takzvané „Poomsae“. I.T.F. zostalo verné odkazu Gen. Choi Hong Hi a až na malé detaily sa zhoduje s G.T.F

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥